За Зеления ЕЛЕМЕНТ

В рамките на проекта GreenELEMENT ще бъде разработена иновативна програма за обучение по ключови компетентности в областта на зеленото бизнес лидерство (GBLC) за обучители в областта на професионалното образование и обучение, за да се подпомогнат бизнес лидерите на 21-ви век при решаването на проблемите на устойчивостта в техните предприятия.

Работни пакети

Резултатите от проекта са:

Проектен мениджмънт 1:

Управление на проекти

Проектен мениджмънт 2:

Доклад за актуалното състояние на екологичното бизнес лидерство и окончателен доклад

Проектен мениджмънт 3:

Финализирана учебна програма/електронен наръчник за обучители и платформа за електронно обучение по въпросите на екологичното бизнес лидерство

Проектен мениджмънт 4:

Обучения и пилотно тестване на GreenELEMENT

Проектен мениджмънт 5:

Комуникация и разпространение на GreenELEMENT

NEFINIA

INNOVATION HIVE

STANDO LTD

PNEVMA LLC

GODESK S.R.L

DANITACOM – The Italian Chamber of Commerce in Denmark

Нека да бъдем в контакт

Имате ли някакъв въпрос?

Изпратете съобщение
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Име

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Последвайте ни:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive