Κοινοπραξία

Το έργο αποτελείται από τους ακόλουθους εταίρους:

Nefinia 🇳🇱

Συντονιστής

Innovation Hive 🇬🇷

Συνεργάτης

Stando LTD 🇨🇾

Συνεργάτης

Pnevma LLC 🇧🇬

Συνεργάτης

Godesk S.R.L 🇮🇹

Συνεργάτης

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Follow Us:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive