Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Οι ακόλουθες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από τις χώρες εταίρους υποστήριξαν ενεργά το έργο Green ELEMENT και επωφελήθηκαν από τα πολύτιμα παραδοτέα του. Η υποστήριξή τους περιελάμβανε την παροχή ανατροφοδότησης κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του e- Εγχειριδίου Green ELEMENT και της Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και την ενσωμάτωση γνώσεων του Green ELEMENT στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές.

Enjaii

Barasta cafe & Bar

Matchupper

Agrolea Agriculture & PRoduction LTD

D. Kyratsas – G. Kostaropoulos G.P 

Restaurant Empire & Hotel Herman Bang

 

STOA Olive oil cosmetics

HYK_interiors

Hotel Armeno