Το έργο

Περιγραφή έργου

Το έργο GreenELEMENT θα αναπτύξει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις Βασικές Ικανότητες της Πράσινης Επιχειρηματικής Ηγεσίας (GBLC) για εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να υποστηρίξει τους επιχειρηματικούς ηγέτες του 21ου αιώνα στην επίλυση του ζητήματος της βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις τους.

Θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν “νοοτροπία πράσινης ηγεσίας” και να ενεργούν υπεύθυνα στην αγορά και την οικονομία, με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Θα στηρίξει επίσης τις πολιτικές και τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την επικαιροποίηση των διαδικασιών κατάρτισης στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης και για την ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των βασικών ικανοτήτων των ηγετών των ΜΜΕ στις πράσινες επιχειρήσεις.

Αντίκτυπος

Οι στόχοι των έργων:

Υποστήριξη των ηγετών των ΜΜΕ στην ανάπτυξη μιας νοοτροπίας πράσινης ηγεσίας, ώστε να ενεργούν υπεύθυνα στην αγορά και την οικονομία, σεβόμενοι παράλληλα το περιβάλλον και την κοινωνία.

Ανάπτυξη, παρουσίαση και επικύρωση του προγράμματος κατάρτισης GBLC για εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να εκπαιδεύσουν ηγέτες ΜΜΕ και ενδιαφερόμενους φορείς.

Υποστήριξη των πολιτικών και των ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την επικαιροποίηση των διαδικασιών κατάρτισης στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Ακολουθήστε μας:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive