Empowerment van het personeel: het belang van het verbeteren van de vaardigheden en competenties van werknemers

In het hedendaagse zakelijke landschap, gekenmerkt door snelle technologische vooruitgang en evoluerende markteisen, is het verbeteren van de vaardigheden en competenties van werknemers niet alleen wenselijk, maar ook essentieel voor het succes en de duurzaamheid van de organisatie. Het GreenELEMENT -project onderstreept, met name via Module 3, ‘Bouwen aan een duurzaam personeelsbestand: groene vaardigheden op het gebied van menselijk kapitaal voor werknemerstevredenheid en groene praktijken’, het cruciale belang van de empowerment van werknemers door middel van voortdurend leren en ontwikkelen.

 

De behoefte aan verbetering van vaardigheden

Zoals benadrukt door het World Economic Forum zal tegen 2025 meer dan 50% van alle werknemers moeten worden omgeschoold als gevolg van de toenemende adoptie van technologie en de impact ervan op banen in verschillende sectoren. Deze statistiek benadrukt de noodzaak voor organisaties om te investeren in voortdurende ontwikkeling van vaardigheden om concurrerend en duurzaam te blijven.

community-concept-with-hands-people

Voordelen van het verbeteren van de vaardigheden van werknemers

Verhoogde productiviteit : Volgens IBM krijgt 84% van de werknemers in de best presterende organisaties de training die ze nodig hebben, vergeleken met slechts 16% in de slechtst presterende organisaties. Dit illustreert de directe correlatie tussen de ontwikkeling van vaardigheden en productiviteit.

 

Innovatie en concurrentievermogen: Werknemers die over up-to-date vaardigheden beschikken, zullen eerder bijdragen aan innovatie. Bedrijven als Google en Microsoft schrijven een deel van hun innovatieve succes toe aan robuuste trainingsprogramma’s voor werknemers.

 

Werknemersbetrokkenheid en -behoud: uit het 2022 Workplace Learning Report van LinkedIn blijkt dat 94% van de werknemers langer zou blijven bij een bedrijf dat investeert in hun loopbaanontwikkeling. Dit benadrukt de rol van continu leren bij het behouden en betrekken van medewerkers.

 

Aanpassingsvermogen en flexibiliteit : Continu leren zorgt ervoor dat werknemers flexibel en veerkrachtig blijven en in staat zijn om door de complexiteit van de moderne zakelijke omgeving te navigeren.

 

Integratie van groene vaardigheden op het gebied van menselijk kapitaal

Module 3 van het GreenELEMENT- project biedt een alomvattende aanpak voor het ontwikkelen van groene vaardigheden op het gebied van menselijk kapitaal. Belangrijke componenten zijn onder meer:

 

Implementatie van groene praktijken voor medewerkerstevredenheid: Trainingsprogramma’s vergroten het bewustzijn over het belang van groene praktijken en bevorderen een cultuur van duurzaamheid binnen de organisatie. Dit omvat het voorlichten van werknemers over milieu-uitdagingen en de voordelen van groene praktijken.
Het meten van de tevredenheid van werknemers over groene praktijken: Effectief meten omvat duidelijke doelstellingen, geschikte hulpmiddelen, gedetailleerde vragenlijsten en uitgebreide data-analyse om de impact van groene praktijken op de tevredenheid van werknemers te begrijpen.

 

Effectieve communicatiestrategieën voor groene praktijken: Het gebruik van meerdere communicatiekanalen, het afstemmen van berichten op verschillende doelgroepen en het aanmoedigen van tweerichtingscommunicatie zijn essentiële strategieën voor het betrekken en motiveren van werknemers.

 

Het ontwikkelen van een groene cultuur binnen organisaties: Het vaststellen van groene doelstellingen, het bieden van trainingsmogelijkheden, het stimuleren van de betrokkenheid van medewerkers en het integreren van groene praktijken in de dagelijkse bedrijfsvoering zijn cruciale stappen in het bevorderen van een groene cultuur. Deze aanpak vergroot niet alleen de medewerkerstevredenheid, maar draagt ook bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie.

 

Betrokkenheid van medewerkers en motivatie voor groene praktijken: Het actief betrekken van medewerkers bij groene initiatieven en het bieden van motivatie door middel van erkenning en beloningen vergroot de betrokkenheid aanzienlijk. Het koppelen van groene praktijken aan de tevredenheid van medewerkers en het creëren van een groene cultuur zijn essentieel voor duurzame betrokkenheid van medewerkers.

 

Conclusie

Het versterken van de beroepsbevolking door het verbeteren van vaardigheden en competenties, vooral op het gebied van groen menselijk kapitaal, is een strategische noodzaak voor moderne organisaties. Het GreenELEMENT- project biedt, via zijn gerichte modules, het noodzakelijke kader voor het MKB om een duurzame beroepsbevolking te cultiveren. Door te investeren in continu leren en ontwikkelen stimuleren organisaties niet alleen de productiviteit en innovatie, maar verbeteren ze ook de tevredenheid en het behoud van medewerkers. Degenen die prioriteit geven aan de ontwikkelingsstrategieën van hun medewerkers en deze aanpassen, waarbij duurzame praktijken worden geïntegreerd, zullen het best gepositioneerd zijn voor succes op de lange termijn.

 

Referenties

    • Wereld Economisch Forum. (2020). The Future of Jobs Report 2020. Opgehaald van WEF.
    • IBM-opleiding. (2020). De waarde van training. Opgehaald van IBM.
    • LinkedIn. (2022). Rapport over leren op de werkplek 2022. Opgehaald van LinkedIn.
    • Adeel , M., Mahmood, S., Khan, KI, & Saleem , S. (2022). Groene HR-praktijken en milieuprestaties: het bemiddelende mechanisme van werknemersresultaten en de modererende rol van milieuwaarden. Grenzen in de milieuwetenschappen, 10. https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.1001100
  • Motivatie van het personeel voor groen gedrag en milieu-initiatieven. (2022). ISRES Publicatie ISSN: 2587-1730, 78-83. EPESS

 

Gefinancierd door de Europese Unie. Opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs en cultuur (EACEA). Noch de Europese Unie, noch EACEA kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Follow Us:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive