Het project

Projectbeschrijving

Het GreenELEMENT-project zal een innovatief Green Business Leadership Key Competencies (GBLC) trainingsprogramma ontwikkelen voor trainers van beroepsonderwijs en -opleiding om bedrijfsleiders van de 21e eeuw te ondersteunen bij het oplossen van duurzaamheid in hun ondernemingen. 

Het zal hen helpen een “groene leiderschapsmentaliteit” te ontwikkelen en verantwoordelijk te handelen in de markt en de economie, met respect voor het milieu en de samenleving. 

Het zal ook het opleidingsbeleid en de instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding ondersteunen bij het actualiseren van hun opleidingsprocessen in de context van de digitalisering en bij het ontwikkelen van de kennis, vaardigheden en sleutelcompetenties van MKB-leiders op het gebied van groen ondernemen.

Invloed

De projecten hebben als doel:

Om MKB-leiders te ondersteunen bij het ontwikkelen van een groene leiderschapsmentaliteit om verantwoordelijk te handelen in de markt en de economie en tegelijkertijd het milieu en de samenleving te respecteren.

Het GBLC-trainingsprogramma voor VET-trainers ontwikkelen, presenteren en valideren om MKB-leiders en geïnteresseerde belanghebbenden op te leiden

Het ondersteunen van het opleidingsbeleid en de instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding bij het actualiseren van hun opleidingsprocessen in de context van de digitalisering.

Gefinancierd door de Europese Unie. Opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs en cultuur (EACEA). Noch de Europese Unie, noch EACEA kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Volg ons:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive