Groen ELEMENT's nieuws

Hier zullen artikelen en nieuws over de acties die zijn ondernomen in het kader van het Green ELEMENT-project worden geüpload.

Empowerment van het personeel: het belang van het verbeteren van de vaardigheden en competenties van werknemers

Zichtbaarheid en groen imago: meerwaarde voor het MKB

De rol van groen relationeel kapitaal in het moderne bedrijfsleven

Groen structureel kapitaal

Sleutelcompetenties die elke MKB-leider nodig heeft

Essentiële kennis en vaardigheden voor MKB-leiders

1e Nieuwsbrief

2e Nieuwsbrief

3e Nieuwsbrief

Een dynamische kick-off bijeenkomst triggert duurzaam ondernemend leiderschap in het beroepsonderwijs en -opleiding

Empowerment van groen zakelijk leiderschap: inzichten uit de trainingsactiviteit

Gefinancierd door de Europese Unie. Opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs en cultuur (EACEA). Noch de Europese Unie, noch EACEA kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Volg ons:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive