Groen ELEMENT's nieuws

Hier zullen artikelen en nieuws over de acties die zijn ondernomen in het kader van het Green ELEMENT-project worden geüpload.

1e Nieuwsbrief

2e Nieuwsbrief

Gefinancierd door de Europese Unie. Opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs en cultuur (EACEA). Noch de Europese Unie, noch EACEA kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Volg ons:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive