Geassocieerde Bedrijven

De volgende MKB’s uit de partnerlanden hebben het Green ELEMENT-project actief ondersteund en geprofiteerd van de waardevolle resultaten. Hun steun omvatte het geven van feedback tijdens het ontwerp van de Green ELEMENT e-Handboek en e-Learning Platform, deelname aan trainingsactiviteiten en het integreren van Green ELEMENT-kennis in hun bedrijfsbeleid.

Enjaii

Barasta cafe & Bar

Matchupper

Agrolea Agriculture & PRoduction LTD

D. Kyratsas – G. Kostaropoulos G.P 

Restaurant Empire & Hotel Herman Bang

 

STOA Olive oil cosmetics

HYK_interiors

Hotel Armeno