Projektet

Projektbeskrivelse

“GreenELEMENT-projektet vil udvikle et innovativt træningsprogram for grønne forretningsledelseskompetencer (GBLC) til undervisere på erhvervsuddannelser og relaterede kurser med henblik på at støtte erhvervsledere i det 21. 

århundrede med at løse bæredygtighedsudfordringer i deres virksomheder. Det vil hjælpe dem med at udvikle en ‘grøn ledelsesmentalitet’ og handle økonomisk ansvarligt på markedet, samtidig med at de respekterer miljøet og samfundet. 

Det vil også understøtte institutioner og erhvervsuddannelser i at opdatere deres træningsprocesser inden for digitalisering og udvikle viden, færdigheder og centrale kompetencer hos SMV-ledere inden for grøn forretning.”

Indvirkning

Projektets mål:

At støtte SMV-ledere i at udvikle en grøn ledelsesmentalitet for at handle økonomisk ansvarligt på markedet, samtidig med at de respekterer miljøet og samfundet.

At udvikle, præsentere og validere træningsprogrammet for grønne forretningsledelseskompetencer (GBLC) til VET-trænere med henblik på at træne SMV-ledere og interesserede stakeholders.

At støtte institutioner og erhvervsuddannelser i opdateringen af deres træningsprocesser inden for digitalisering.

Finansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog kun forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions eller Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller EACEA kan holdes ansvarlige for dem. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Følg os:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive