Nyheder fra Green ELEMENT

Det er her, artikler og nyheder om hvad der arbejdes på i Green ELEMENT-projektet, vil blive uploadet.

1. nyhedsbrev

2. nyhedsbrev

Finansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog kun forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions eller Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller EACEA kan holdes ansvarlige for dem. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Følg os:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive