Arbejdspakker

AP1: Projektstyring

Denne arbejdspakke fungerer som den tilsynsførende og monitorerende enhed for alle projektaktiviteter og sikrer den glidende drift af projektet både i implementeringen og i de finansielle aspekter. Dets primære formål er at opretholde effektiv ledelse og kontrol gennem hele projektets levetid.

 

Dette inkluderer at føre tilsyn med udførelsen af opgaver, måle fremskridt og kontrollere økonomiske ressourcer. Ved at tilbyde omfattende tilsyn sikrer denne arbejdspakke, at projektet fungerer effektivt og opnår sine mål på en effektiv måde.

AP2: State-of-the-Art Report om Grønt lederskab i virksomheder

Rapporten ‘GreenELEMENT State-of-the-Art Report om den aktuelle situation for nøglekompetencer inden for grønt erhvervsliv for SMV-ledere’ vil være det centrale resultat af denne arbejdspakke. Baseret på skrivebords- og feltforskning i partnerlandene vil undersøgelsen blive leveret som en elektronisk eRapport.

 

Rapporten vil foretage en undersøgelse af litteratur, regeringspublikationer, uddannelsesplaner og cirkulærer for at vurdere den nuværende tilstand af centrale kompetencer inden for grønt erhvervsliv for SMV-ledere. eRapporten vil fremhæve udviklingen af materialer i efterfølgende work packages, som vil påvirke VET-trænere, mentorer, coaches, SMV-ledere, virksomhedsejere, administrerende direktører, HR-managere, start-uppers og medstiftere. Med oversættelser på fem sprog og på engelsk vil rapporten søge at opnå national, europæisk og international anerkendelse.

AP3: Endelig læseplan/trænerens e-håndbog og e-læringsplatform om grøn forretningsledelse

Læseplanen skabt af GreenELEMENT vil være unik, idet der ikke tidligere er udviklet nogen læseplan med fokus på udviklingen af centrale kompetencer for SMV-ledere til effektivt at lede deres virksomheder inden for bæredygtighed, miljømæssig bevidsthed og vil blive brugt til oprettelse af e-læringsplatformen og til træningsformål. I AP3 vil vi ved hjælp af den endelige rapport fra AP1 færdiggøre rammen, der er skabt til projektets læseplan.

 

Denne læseplan vil blive brugt til resten af projektets aktiviteter. Således vil oprettelsen af Green Business Leadership Framework føre til udviklingen af GreenELEMENT Trainer’s e-Handbook, der vil indeholde træningsindhold og materialer med det formål at forbedre SMV-ledere og stakeholders bevidsthed om vigtigheden af at vedtage grønne politikker i forretningsverdenen. Denne e-håndbog vil inkludere: En beskrivelse af de foreslåede undervisnings- og træningsmetoder Forklaring og udvikling af træningsindhold samt undervisningsmaterialer og aktiviteter Retningslinjer for VET-trænere og SMV-ledere Efter oprettelsen af læseplanen og e-håndbogen vil næste trin være oprettelsen af en e-læringsplatform.

 

E-læringsplatformen vil fungere som det virtuelle rum, hvor SMV-ledere og VET-trænere vil interagere med e-læringsmaterialet, der vil blive opbygget i AP2 og AP3. De primære mål for platformudviklingen vil være: at skabe og levere nyforberedt undervisningsmateriale at udvikle og etablere en bredt anerkendt online platform, der understøtter og etablerer udviklingen af centrale kompetencer inden for grønt erhvervsliv og grønne mindset blandt europæiske SMV-ledere.

AP4: GreenElement træninger og pilotprojekter

Den uddannelsesorienterede GreenELEMENT-pakke omfatter materialer udviklet af eksperter fra partnerorganisationerne. For at sikre dets effektivitet og relevans gennemgår pakken en pilottestproces, der involverer VET-trænere (1. pilotfase) og SMV-ledere (2. pilotfase).

 

Disse enkeltpersoner giver værdifuld feedback om indholdet og bæredygtigheden af pakken og afgør, om den er klar til brug, eller om den kræver yderligere forbedringer. Denne procedure forbedrer pakkens validitet og pålidelighed ved at udnytte værktøjer til anerkendelse og validering af kompetencer, færdigheder og kvalifikationer såsom Europass og EQF.

Med fokus på disse mål fokuserer AP4 på følgende specifikke målsætninger: Gennemføre træningssessioner for en gruppe VET-trænere med det formål at forbedre deres viden, færdigheder og centrale kompetencer inden for grøn erhvervsledelse.

Denne træning giver dem redskaber til effektivt at formidle vigtigheden af grønne politikker til SMV-ledere og repræsentanter. Derudover giver trænerne feedback på kursusindhold og metoder under den første pilottestproces.

Organisere træningsaktiviteter for en gruppe SMV-ledere med det formål at forbedre deres viden, færdigheder og centrale kompetencer inden for grøn erhvervsledelse.

 

Under denne træning giver lederne også feedback på udviklet kursusindhold og metoder som en del af den anden pilottestproces. Skabe dokumentation, herunder en video pr. træning, der skal fungere som supplerende didaktisk materiale til projektets formål. Disse materialer uploades til e-læringsplatformen og forbedrer den samlede læringsoplevelse. Gennem disse trin sikrer GreenELEMENT-projektet, at dets uddannelsesorientede pakke udvikler sig i den rigtige retning, hvilket muliggør, at VET-trænere og SMV-ledere drager fordel af forbedret viden og kompetencer inden for grøn erhvervsledelse.

AP5: GreenElement Kommunikation og formidling

AP5 har ansvaret for at styre kommunikations- og formidlingsstrategien for GreenELEMENT. Denne afgørende arbejdspakke har til formål effektivt at formidle projektets indsats, udviklede værktøjer og resultater til interesserede parter. Den har to primære målsætninger: At etablere og vedligeholde en kommunikationsstrategi, der engagerer målgruppen og fremviser projektets arbejde inden for grøn erhvervsledelse.

 

At øge viden hos ledere af små og mellemstore virksomheder (SMV’er) om betydningen af grønne politikker og praksisser for at opnå langvarig bæredygtighed. At forbedre synligheden af GreenELEMENT-projektets aktiviteter og resultater ud over partnerskabet, både under og efter projektets levetid. Dette indebærer at engagere sig med stakeholders, vigtige interessentgrupper og beslutningstagere. Ved at sikre, at vores projekt er kendt blandt målgrupper og interessenter på vigtige stadier, kan vi fremme bredere deltagelse og dermed styrke projektets omfang og indvirkning.

 

Kommunikationsindsatsen vil fremhæve projektets metodologi og levere et rammeværk og inspiration til fremtidige aktiviteter, der kan gavne organisationer og enkeltpersoner, som ikke direkte er involveret i projektet på forskellige niveauer: institutionelt, lokalt, regionalt, nationalt og globalt. Desuden vil disse bestræbelser demonstrere projektets indflydelse på kritiske områder og centrale præstationsindikatorer (KPI’er), og dermed sikre høj programkvalitet.

 

Som følge heraf bidrager de specifikke målsætninger, der er beskrevet ovenfor, betydeligt til det overordnede mål om at øge bevidstheden om betydningen af grønne politikker og praksisser blandt små og mellemstore virksomheder. Denne bevidsthed strækker sig til målgrupper, relaterede partnere, vigtige interessenter og beslutningstagere.

Finansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog kun forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions eller Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller EACEA kan holdes ansvarlige for dem. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Følg os:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive