Et dynamisk opstartsmøde igangsætter bæredygtigt iværksætterlederskab inden for erhvervsuddannelse og -træning

GreenELEMENT-projektet, dedikeret til at fremme bæredygtigt forretningslederskab, blev lanceret med et dynamisk opstartsmøde i Rotterdam, Holland. Mødet blev ledet af NEFINIA, projektets koordinator, og med deltagelse af partnere fra Grækenland, Danmark, Bulgarien og Cypern, var mødet den 23/11 et omdrejningspunkt for at fremme grønne forretningspraksisser inden for erhvervsuddannelse og -træning (EUT).

Med en fælles forpligtelse til at fremme innovation og bæredygtighed samledes deltagerne for at sætte scenen for en livsforandrende rejse mod grønnere, mere bevidst lederskab.

Group Photo (2)

I centrum for mødet var en fokuseret diskussion om projektets primære målsætninger, især formuleringen af ​​det Grønne Forretningsledelsesnøglekompetencer (GBLC) træningsprogram. Dette initiativ sigtede mod at udruste EUT-trænere med de nødvendige færdigheder og viden til at skabe en ny type forretningsledere, der er rustet til at tackle bæredygtighedsudfordringerne i det 21. århundrede. Med et fast fokus på at udvikle en “grøn ledelsesmentalitet” forsøger projektet at opbygge ansvarlig markedsadfærd og fremme miljømæssig og samfundsmæssig forvaltning blandt ledere af små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Resultatet af mødet blev kendetegnet ved afgørende drøftelser om beslutningstagning, definition af ansvarsområder og strategisk udbredelse af projektets vision og målsætninger. Som projektet bevæger sig ind i sin næste fase, lover indsatsen fra dets forskellige partnere at føre til meningsfulde ændringer inden for områderne erhvervsuddannelse og bæredygtige forretningspraksisser. Rustet med en fælles vision og en forpligtelse til innovation er GreenELEMENT-projektet klar til at fremkalde en ændring i mentalitet mod grønnere, mere bæredygtigt lederskab på fremtidens arbejdsmarked. 

Finansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog kun forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions eller Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller EACEA kan holdes ansvarlige for dem. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Follow Us:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive