Empowerment van groen zakelijk leiderschap: inzichten uit de trainingsactiviteit

Een “Train the Trainer”-evenement gehouden door STANDO LTD was een cruciaal platform om het bewustzijn over Green Business Leadership te vergroten en medialeiders, belanghebbenden en vertegenwoordigers te betrekken. Gedurende twee dagen, van 12 tot en met 13 december 2023, kwamen 13 deelnemers bijeen om hun inzicht in het groene beleid op EU-niveau te verdiepen, de bestaande leiderschapscompetenties voor groene bedrijven te verkennen en een strategie te bedenken voor het vergroten van het milieubewustzijn onder MKB-leiders.

Het evenement bleek een kans van onschatbare waarde voor kennisuitwisseling en samenwerking, en vormde de weg vrij voor potentieel baanbrekende actie op het gebied van duurzame bedrijfspraktijken.

Group Photo (2)

Het evenement concentreerde zich op de algemene missie van het GreenElement Project, dat zich richt op het bevorderen van milieubewustzijn en duurzaamheidspraktijken. Als belangrijke hoeksteen van deze inspanning heeft het evenement de trainers voorzien van de tools en kennis die ze nodig hebben om deze belangrijke initiatieven te leiden. Door middel van een dynamische driedaagse training vol inzichtelijke sessies, praktische workshops en boeiende discussies onder leiding van experts uit de industrie, perfectioneerden deelnemers met verschillende achtergronden hun vaardigheden en verdiepten ze hun begrip van de principes van duurzaam leiderschap.

De geest van samenwerking kwam duidelijk tot uiting tijdens het evenement, waar deelnemers best practices deelden en deelnamen aan dynamische discussies. Naast individuele groei versterkte het evenement een gevoel van collectieve empowerment toen trainers zich voorbereidden om de groene boodschap over gemeenschappen te verspreiden en betekenisvolle veranderingen op wereldschaal te bevorderen. Omdat elke deelnemer klaar was om een groene pleitbezorger te worden, markeerde het evenement een belangrijke stap voorwaarts in het bevorderen van duurzame bedrijfspraktijken en milieubeheer.

Gefinancierd door de Europese Unie. Opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs en cultuur (EACEA). Noch de Europese Unie, noch EACEA kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Follow Us:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive