Ενίσχυση της Ηγεσίας των Πράσινων Επιχειρήσεων: Πληροφορίες από την εκπαιδευτική δραστηριότητα

Η εκδήλωση «Εκπαίδευση του Εκπαιδευτή» που διοργάνωσε η STANDO LTD αποτέλεσε μια κρίσιμη βάση για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την Πράσινη Επιχειρηματική Ηγεσία και την εμπλοκή των ηγετών των μέσων ενημέρωσης, των ενδιαφερομένων και των εκπροσώπων. Κατά τη διάρκεια δύο ημερών, από τις 12 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2023, 13 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν για να εμβαθύνουν στην κατανόηση των πράσινων πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ, να διερευνήσουν τις υπάρχουσες ικανότητες πράσινης επιχειρηματικής ηγεσίας και να χαράξουν στρατηγική για το πώς να αυξήσουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των ηγετών των ΜΜΕ. 

Η εκδήλωση αποδείχθηκε μια ανεκτίμητη ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσεων και συνεργασία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για δυνητικά καθοριστικές δράσεις στις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.

Group Photo (2)

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στη συνολική αποστολή του έργου GreenElement, το οποίο είναι αφιερωμένο στην προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και των πρακτικών βιωσιμότητας. Αποτελώντας βασικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας, η εκδήλωση εξόπλισε τους εκπαιδευτές με τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζονται για να ηγηθούν αυτών των σημαντικών πρωτοβουλιών. Μέσα από μια δυναμική τριήμερη εκπαίδευση γεμάτη με διεισδυτικές συνεδρίες, πρακτικά εργαστήρια και ενδιαφέρουσες συζητήσεις υπό την καθοδήγηση ειδικών του κλάδου, οι συμμετέχοντες από διάφορα υπόβαθρα τελειοποίησαν τις δεξιότητές τους και εμβάθυναν την κατανόηση των αρχών της βιώσιμης ηγεσίας.

Το πνεύμα συνεργασίας ήταν εμφανές στην εκδήλωση, καθώς οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν βέλτιστες πρακτικές και συμμετείχαν σε δυναμικές συζητήσεις. Πέρα από την ατομική ανάπτυξη, η εκδήλωση ενίσχυσε την αίσθηση της συλλογικής ενδυνάμωσης, καθώς οι εκπαιδευτές προετοιμάστηκαν να διαδώσουν το πράσινο μήνυμα σε όλες τις κοινότητες και να προωθήσουν ουσιαστικές αλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα. Με κάθε συμμετέχοντα να είναι έτοιμος να γίνει υπέρμαχος του πράσινου, η εκδήλωση σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την προώθηση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Follow Us:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive