Fremme af grøn forretningsledelse: Indsigt fra træningsaktiviteten

Et “Train-the-trainer” arrangement afholdt af STANDO LTD var en afgørende platform for at øge opmærksomheden om “Grøn forretningsledelse” og engagere medieledere, interessenter og repræsentanter. Over to dage, d. 12.-13. december 2023, samledes 13 deltagere for at fordybe deres forståelse af grønne politikker på EU-niveau, udforske eksisterende kompetencer inden for grøn forretningsledelse og udarbejde strategier for hvordan man kan øge miljøbevidstheden blandt SMV-ledere.

Arrangementet viste sig at være en uvurderlig mulighed for udveksling af viden og samarbejde og lagde grundlaget for potentielt banebrydende handling inden for bæredygtige forretningspraksisser.

TPM

Arrangementet fokuserede på GreenElement-projektets overordnede mission, der er dedikeret til at fremme miljøbevidsthed og bæredygtige praksisser. Som en nøglesten i denne indsats udstyrede arrangementet underviserne med de værktøjer og den viden, de har brug for, for at lede disse vigtige initiativer. Gennem en dynamisk tredages træning fyldt med indsigtsfulde sessioner, praktiske workshops og engagerende diskussioner ledet af branchefolk, forbedrede deltagerne fra forskellige baggrunde deres færdigheder og fordybede deres forståelse af principperne for bæredygtig ledelse.

Samarbejdets ånd var tydelig ved arrangementet, da deltagerne delte bedste praksisser og deltog i dynamiske diskussioner. Ud over individuel vækst bekræftede arrangementet en følelse af kollektiv bemyndigelse, da underviserne forberedte sig på at sprede det grønne budskab på tværs af samfund og fremme meningsfuld ændring på globalt plan. Med hver deltager klar til at blive en grøn talsmand markerede arrangementet et vigtigt skridt fremad i fremme af bæredygtige forretningspraksisser og miljøledelse.

Finansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog kun forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions eller Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller EACEA kan holdes ansvarlige for dem. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Follow Us:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive