Ο ρόλος του Πράσινου Σχεσιακού Κεφαλαίου στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις

Στις μέρες μας έχει καταστεί απαραίτητο για τις επιχειρήσεις να μιλούν για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και πλέον όλοι οι επιχειρηματίες προσπαθούν να εισάγουν μια πράσινη προσέγγιση στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Το σχεσιακό κεφάλαιο ορίζεται ως πράσινο όταν το σύνολο όλων των σχέσεων και των δικτύων που δημιουργούνται μεταξύ επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και ανθρώπων έχει ως στόχο να ενσωματώσει, επίσης μέσω της ανταλλαγής και της ανταλλαγής, τις έννοιες της βιωσιμότητας και να δημιουργήσει καινοτόμες επιπτώσεις που σέβονται το περιβάλλον. .

Στις διαδικασίες καινοτομίας, στην πραγματικότητα, οι προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις μπορούν να τονώσουν και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων χάρη και στην εξέταση του σχεσιακού κεφαλαίου, το οποίο αποτελεί έναν απαραίτητο πόρο για να εξασφαλιστεί ότι θα αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

group-businesspeople-discussing-natural-resources-preservation-office

Με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών είναι στην πραγματικότητα δυνατό να δημιουργηθούν νέες προσεγγίσεις και καινοτόμες μεθοδολογίες, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις επιδόσεις της επιχείρησης και καθιστώντας την πιο σεβαστή σε «οικολογικά» μονοπάτια: με αυτόν τον τρόπο απλοποιείται η επικοινωνία και προωθείται η καλύτερη συνεργασία, ενώ ενσωματώνονται οι αξίες της βιωσιμότητας, της βιοποικιλότητας και της κυκλικής οικονομίας.

Από αυτή την άποψη, η συλλογή δεδομένων και η κοινή χρήση τους καθίσταται θεμελιώδης, προκειμένου να δημιουργηθούν εμπιστοσύνη, κοινές προσδοκίες και μακροπρόθεσμη εταιρική πίστη εντός και εκτός της εταιρείας σας.

Προφανώς, είναι επίσης σημαντικό να προωθηθούν συμπεριφορές που σέβονται τους υφιστάμενους νόμους και επίσης να προωθηθεί μια κοινωνική συνείδηση που τείνει να βελτιώσει τον ρυθμιστικό τομέα και να προωθήσει μια νέα και αυξανόμενη πράσινη συνείδηση μεταξύ των επιχειρηματιών, διευκολύνοντας τον στόχο της βιωσιμότητας παράλληλα με αυτόν του νόμιμου κέρδους και της καθαρής επιχειρηματικότητας.

Για να γίνει αυτό πρέπει να συνεχίσουμε το έργο ευαισθητοποίησης που έχει αναπτύξει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειδικά τα τελευταία χρόνια, εισάγοντας όρια και στόχους και προσπαθώντας επίσης να κατευθύνουμε την παραγωγή προς ένα σύστημα που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και τη ρύπανση και μειώνει τα απόβλητα. , να ανακτήσουμε και να ανακυκλώσουμε όλα τα προϊόντα όσο το δυνατόν περισσότερο.

Αλλά η εργασία στο κεφάλαιο των σχέσεων για να γίνει πιο προσεκτικό στην πράσινη δυναμική σημαίνει επίσης και πάνω απ’ όλα συνεργασία με τους συνεργάτες και τους εργαζόμενους, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία και την εκπαίδευση για να κατανοήσουν πώς μια εταιρεία μπορεί να εμπλουτιστεί χάρη στην υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, που θα βελτιώσουν τη φήμη της.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Follow Us:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive