Динамична начална среща задейства устойчиво предприемаческо лидерство в професионалното образование и обучение

Проектът GreenELEMENT, посветен на насърчаването на устойчиво бизнес лидерство, стартира с динамична начална среща в Ротердам, Холандия. Водена от NEFINIA, координаторите на проекта, и с участието на партньори от Гърция, Дания, България и Кипър, срещата на 23/11 беше център за насърчаване на зелени бизнес практики в професионалното образование и обучение (ПОО).

Със споделен ангажимент да стимулират иновациите и устойчивостта, участниците се събраха, за да поставят началото на едно променящо живота пътуване към по-екологично и по-съзнателно лидерство.

TPM

В основата на срещата беше целенасочена дискусия върху основните цели на проекта, най-вече формулирането на програмата за обучение за ключови компетенции в зеления бизнес (GBLC). Тази инициатива имаше за цел да въоръжи обучителите в ПОО с необходимите умения и знания, за да създадат нова порода бизнес лидери, подготвени да се справят с предизвикателствата на устойчивостта на 21-ви век. С твърд акцент върху развитието на „зелено лидерско мислене“, проектът се опитва да изгради отговорно пазарно поведение и да защити околната среда и общественото управление сред лидерите на малки и средни предприятия (МСП).

Резултатът от срещата се характеризира с решителни дискусии относно вземането на решения, определянето на отговорностите и стратегическото разпространение на визията и целите на проекта. Докато проектът преминава в следващата си фаза, усилията на неговите различни партньори обещават да доведат до значима промяна в областите на професионалното образование и устойчивите бизнес практики. Въоръжен със споделена визия и ангажимент за иновации, проектът GreenELEMENT е готов да катализира промяна в нагласата към по-екологично, по-устойчиво лидерство в бизнес пейзажа на утрешния ден.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Follow Us:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive