Μια δυναμική εναρκτήρια συνάντηση πυροδοτεί τη βιώσιμη επιχειρηματική ηγεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Το έργο GreenELEMENT, αφιερωμένο στην προώθηση της βιώσιμης επιχειρηματικής ηγεσίας, ξεκίνησε με μια δυναμική εναρκτήρια συνάντηση στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Με την αιγίδα της NEFINIA, τους συντονιστές του έργου, και με τη συμμετοχή εταίρων από την Ελλάδα, τη Δανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο, η συνάντηση στις 23/11 αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο για την προώθηση πράσινων επιχειρηματικών πρακτικών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ). 

Με κοινή δέσμευση να προωθήσουν την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, οι συμμετέχοντες συναντήθηκαν για να θέσουν τις βάσεις για ένα ταξίδι που θα αλλάξει τη ζωή προς μια πιο πράσινη και συνειδητή ηγεσία.

TPM

Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν μια εστιασμένη συζήτηση σχετικά με τους πρωταρχικούς στόχους του έργου, κυρίως τη διαμόρφωση του Προγράμματος Κατάρτισης για τις Βασικές Ικανότητες της Πράσινης Επιχειρηματικής Ηγεσίας (Green Business Leadership Key Competencies – GBLC). Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπούσε στο να εξοπλίσει τους εκπαιδευτές ΕΕΚ με τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιχειρηματικών ηγετών που θα είναι εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις βιωσιμότητας του 21ου αιώνα. Με σταθερή έμφαση στην ανάπτυξη μιας « πράσινης ηγετικής νοοτροπίας», το πρόγραμμα προσπαθεί να οικοδομήσει μια υπεύθυνη συμπεριφορά στην αγορά και να υπερασπιστεί την περιβαλλοντική και κοινωνική διαχείριση μεταξύ των ηγετών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Αποτελέσματα της συνάντησης ήταν οι κρίσιμες συζητήσεις σχετικά με τη λήψη αποφάσεων, τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και τη στρατηγική διάδοση του οράματος και των στόχων του έργου. Καθώς το έργο περνά στην επόμενη φάση του, οι προσπάθειες των ποικίλων εταίρων του υπόσχονται να οδηγήσουν σε ουσιαστικές αλλαγές στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών. Εξοπλισμένο με ένα κοινό όραμα και δέσμευση για καινοτομία, το έργο GreenELEMENT είναι έτοιμο να αποτελέσει καταλύτη για την αλλαγή νοοτροπίας προς μια πιο πράσινη, πιο βιώσιμη ηγεσία στο επιχειρηματικό τοπίο του αύριο.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Follow Us:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive